November 11-19, 2022 | Immersive Rome Fusolab
November 11-19, 2022 | Immersive Rome Fusolab
novembre, 11º 2022, 10:00 am | novembre, 19º 2022, 2:30 am
November 11-19, 2022
Fusolab 2.0, Rome Italy, Rome, Italy
Fotonica 2022
Manca il testo

Fotonica 2022

2022-11-11T21:00:00.000Z | 2022-11-19T21:00:00.000Z

Rome Immersive, Roma Italy, Roma, Italy

Fusolab 2.0, Roma Italy, Roma, Italy

  • 11 // 19 novembre 2022 | Immersive Room, Rome Immersive, Roma, Italy
  • 14 // 16 novembre 2022 | Classroom 2, Classroom 1, Fusolab 2.0, Roma, Italy
  • 11 // 19 novembre 2022 | Immersive Room Installations, Rome Immersive, Roma, Italy
  • 12 // 19 novembre 2022 | Immersive Classroom, Rome Immersive, Roma, Italy
  • 11 // 19 novembre 2022 | Meeting Area, Fusolab 2.0, Roma, Italy

Festival

Manca il testo